Skip to content

Join our mailing list

Keep up-to-date with events and Swami's travel plans:

Džej džej

Džej Džej Džej Gananájaká
Džej Džej Vigná Vinášaká
Hej Subhamangala Dájaká
Vidjá Budhi Pradájaká
Gadža Vadanám Gauri Nandana
Ganga Dhara Šiva Šambhó Nandana

Svámí většinou tento bhadžan zpívá jako první, jjako úvod ke zpívání dalších bhadžanů. Můžete si poslechnout i nahrávku Svámího zpěvu – stáhněte si audio.

Poznámky

  • Džej = vítězství
* Gananájaká = jméno Ganéši
  • Vinášaká = Ganéša
* Dájaká = ten, kdo dává
  • Vidjá = vědění
* Budhi = intelekt
  • Gadžavadana = Ganéša
* Gauri Nandana = dítě Gauriho
  • Ganga = Ganga
* Šambhó = jméno Šivy