Skip to content

Join our mailing list

Keep up-to-date with events and Swami's travel plans:

Homeopatická ordinace

V dubnu 1999 Svámí otevřel homeopatickou ordinaci, kde zdarma ošetřuje nemocné, aby pomohl velmi chudým obyvatelům žijícím v této oblasti. Ordinace je první fází projektu stavby nemocnice. Ve dvou menších místnostech v přední části nemocnice dostává šest dnů v týdnu ošetření velké množství potřebných.

Ordinace přináší opravdový užitek místním lidem, kteří si nemohou dovolit často cestovat do státem provozované homeopatické nemocnice. Pacienti platí jen velmi malý poplatek za registraci, poté je veškerá péče zdarma, včetně konzultací, léků a dalších návštěv.

Náklady na ošetření jsou kryty výhradně z darů. Svámí také zaměstnává nepočetný personál, který mu pomáhá s chodem ordinace a je také placen z darů.