Skip to content

Join our mailing list

Keep up-to-date with events and Swami's travel plans:

Krátký životopis Svámího

Svámí Atmachaithanya se narodil v malé, chudé vesničce Uppaychal na jihozápadu Indie. Vesnice leží na pobřeží, několik kilometrů od města Kannur ve státě Kérala. Otec opustil rodinu krátce poté, co se Svámí narodil. Svámí potom zůstal se svou matkou a starší sestrou a vyrůstal v jejich domě.

V dětství Svámí trpěl hladem a extrémní chudobou a také přísným zacházením a ústrky ze strany rodiny a příbuzných. Přes to všechno se malý chlapec choval ke svému okolí obdivuhodně přátelsky a dnem i nocí uctíval Boha. Od tří let Svámího občas viděli, jak si hraje s hady, někdy si je dával okolo krku. Hadi jej dokonce několikrát pokousali, když plaval v moři, jako zázrakem však nikdy neutrpěl žádnou újmu. Když vyrůstal, trávil mnoho času v meditaci a chodil do chrámů v okolí. Neustále choval ve svém duchu obraz Pána Šivy a ve věku sedmi let dosáhl seberealizace. V té době měl také vize různých Božských osobností.
Když mu bylo jedenáct let, setkal se poprvé s Rámánandou Saraswathím. Tento svatý muž se stal důležitou osobností ve Svámího životě; několik let spolu cestovali po celé Indii. Navštěvovali svatá místa a chrámy od Kanyakumari v jižním cípu Indie až po Rishikesh na úpatí Himálaje.

Po třech letech na společných cestách vstoupil Ramanda Saraswathi v roce 1980 do mahásamádhi a opustil tento svět. V necelých šestnácti letech získal Svámí schopnost předpovídat budoucnost a vidět minulost i přítomnost všech lidí, kteří k Němu přicházejí. Přicházelo a přichází množství lidí – někteří si jdou pro radu, jiní aby je Svámí vyléčil. Tenkrát, stejně jako dnes, nežádá Svámí za svou pomoc žádnou odměnu. Mnoho lidí zanechává dary a Svámí díky nim může nabídnout pomocnou ruku chudým a nemajetným lidem.
Když Svámí v roce 1982 navštívil Puttaparthi, sdělil mu Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, že má nechat postavit ášram nazvaný Shanthi Madom (Místo Pokoje). Dva roky na to započaly stavební práce na místě Svámího domu v Uppaychalu. V ášramu je několik malých chrámů a deset pokojů pro návštěvníky. O několik let později přibyl velký chrám pro ceremonie a Kailasam se sochami boha Šivy, bohyně Párvatí a boha Ganéši v životní velikosti.

V lednu 1989 navštívili ášram Shanti Madom dva lidé, cestující po Indii, Ian Best a Sue Levene, protože se o Svámím doslechli. Pozvali Svámího, aby příští rok přijel na návštěvu do Londýna. Svámí podnikl svou první cestu do Hackney/Ost London v roce 1990. Tuto cestu do Británie od té doby vykonává každý rok, později začal jezdit i do USA. Mnoho lidí v těchto i jiných zemích získalo díky Svámího přítomnosti duchovní prospěch a klid v duši.  Z jiných Svámí sňal duševní i tělesné utrpení, v několika případech došlo dokonce k zázračnému uzdravení. Počet Svámího oddaných postupně roste a v jeho jménu se konají pravidelná setkání.

V roce 1998 začala stavba Svámího druhého ášramu Chaithanyapuri poblíž města Nayattupara, asi 30 km východně od Kannuru. Započaly i stavební práce na chrámu Boha Krišny, zahrady s lotosovým jezírkem a nemocnice na pozemku ášramu. Utrpení matek a jejich malých dětí má Svámí od dětství stále před očima a modlí se k Pánu Šivovi, aby mohl jednoho dne ulehčit každému od utrpení tak, že mu zdarma poskytne léky. Nemocnice v současnosti funguje jako bezplatná homeopatická poliklinika pro lidi z okolí, kteří každodenně přicházejí k ošetření. Tato práce je financována výhradně z prostředků Svámího přátel a oddaných.
V roce 2002 se začalo stavět velké duchovní centrum včetně meditační haly, chrámu a 36 pokojů pro přijíždějící oddané. Až bude tento projekt dokončen, plánuje Svámí zřídit velkou jídelnu a domov pro staré lidi. Hlavní vizí je poskytovat pomoc chudým a lidem na okraji společnosti. Jídelna bude nabízet dobré, jednoduché jídlo zdarma pro všechny, kdo přijdou do ášramu, a domov poskytne ochranu všem starým a nemajetným lidem. Mimoto je v plánu stavba nemocnice přírodního léčitelství a centra védských studií, jógy a védanty na podporu šíření duchovní moudrosti.