Skip to content

Join our mailing list

Keep up-to-date with events and Swami's travel plans:

Klinika homeopatyczna

W kwietniu 1999 roku Swami otworzył darmową przychodnię homeopatyczną, by pomóc bardzo biednej wspólnocie zamieszkującej ten teren. Klinika jest pierwszą fazą rozwijającego się projektu, by stworzyć szpital. Obecnie działa ona z dwóch małych pomieszczeń przed budynkami szpitalnymi pomagając wielu ludziom 6 dni w tygodniu.

Przychodnia daje wymierne i ważne korzyści dla miejscowej ludności, której nie stać na wielokrotne podróże do państwowego szpitala homeopatycznego. Pacjenci uiszczają skromną opłatę by się zarejestrować a później cała terapia jest darmowa, w tym konsultacje i leki, a także każda ilość następnych wizyt.

Koszty wszystkich terapii medycznych pokrywane są w całości z dotacji. Swami zatrudnia także mały zespół, pomagający Mu prowadzić przychodnię, także opłacany z datków.