Skip to content

Join our mailing list

Keep up-to-date with events and Swami's travel plans:

Nagrody przyznane Swamiemu

Niedawno Swami otrzymał dwie nagrody w uznaniu za jego pracę.

Pierwsza nagroda (na zdjęciu poniżej) to Nagroda za Działalność na Rzecz Pokoju (Peace Through Service Award), przyznana przez Rotary International na konferencji w dniach 23 i 24 lutego 2013 r. dla Swamiego jako ambasadora pokoju za wybitny wkład w dziedzinie działalności humanitarnejoraz chwalebnych osiągnięć w dziedzinie holistycznego uzdrawiania wiejskiej biedoty.Podczas konferencji Swamiji również wygłosił mowę i dał błogosławieństwo.

Druga nagroda – Światowa Nagroda Zdrowia, Harmonii i Szczęścia(Global Health, Harmony&Happinessaward) została nadana 20 marca 2013 r. przez Światowe Stowarzyszenie Pokoju (the PeaceSocietyWorldwide)w uznaniu za wkładSwamiegow dziedzinie zdrowia i harmonii.

.